Projekty
Organizacji
Ruchu

Człowiek stanowi centralny element systemu człowiek – pojazd – droga. Dlatego rozwiązywanie problemów ruchu drogowego wymaga wiedzy o użytkownikach dróg, którymi są kierowcy, rowerzyści i piesi. Nasza wykwalifikowana kadra posiada wiedzą oraz doświadczenie niezbędną do wykonania wszystkich rodzajów projektów organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i zatwierdzeń – Zarządców Dróg, Policji i Zarządzających Ruchem.

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy firmą zajmującą się: kompleksowym wykonaniem projektów organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień (opinii i zatwierdzeń), kosztorysowaniem robót branży budowlanej, realizacją ofert przetargowych, wykonywaniem projektów branży elektroenergetycznej.

Z sukcesem opracowaliśmy wiele dokumentacji projektowych dla jednostek Administracji Publicznej, projekty organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Jesteśmy w stanie stworzyć zespół projektowy, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów i sprawnie przeprowadzić przez proces inwestycyjny. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania wspomagającego proces projektowania - BricsCAD + GA Znaki.

Nasza oferta

Tymczasowa organizacja ruchu

W naszej firmie zlecisz projekt tymczasowej organizacji ruchu, w którym przygotujemy rozwiązania na czas budowy, przebudowy, remontów itp. Dokonamy niezbędnych obliczeń, analiz, które będą w stanie upłynnić ruch i zwiększyć przepustowość podczas trudnych warunków, nawet na intensywnie eksploatowanych drogach. Wykonamy również projekt czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Stała organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu polega zastosowaniu właściwych znaków pionowych oraz poziomych, a także wdrożeniu metod zwiększających przepustowość oraz uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez organy administracji publicznej. Nasze projekty stałej organizacji ruchu są zgodne z wszelkimi wymogami i obowiązującymi przepisami. Z chęcią przygotujemy także projekt organizacji ruchu na drodze gminnej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Nasz zespół projektowy dobierze rozwiązania, które sprawdzą się idealnie w tym właśnie przypadku.

Realizacje Projektów Czasowej Organizacji Ruchu

 • Budowa linii kablowej nN, w pasie drogowym ul. K. Górskiego (działka nr 195 obręb 2 miasta Lubina)
 • Budowa telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego do budynków szkół w miejscowościach Ubocze i Rząsiny, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2525D (dz.nr 677) – obręb Ubocze oraz nr 2298D (dz. nr 805, 1013, 1014, 236) – obręb Ubocze, 796/3 – obręb Rząsiny”. Zakres projektu, ok. 5,5 km linii światłowodowej.
 • Budowa linii kablowej SN 20 kV w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 110653D, położonej w granicach działki nr 118,145,138/2 obręb Siekierzyce, gmina Mściwojów oraz w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 110666D, położonej w granicach działki nr 111/3 obręb Siekierzyce, gmina Mściwojów.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilania dz. nr 236/43 w m. Złotoryja, w pasie drogowym ul. Czesława Miłosza, dz.236/22.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działce nr 130/53 w pasie drogowym ul. Pomorskiej obręb 8 Złotoryja.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania klasztoru w miejscowości Złotoryja, ul. Klasztorna, dz. nr 164/2.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV dz. nr 508 obręb 07 Stare Miasto w m. Jawor dla zasilania dz. nr 507/1, obręb 07 Stare Miasto, aleja Jana Pawła II w m. Jawor.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w pasie drogowym ul. Św. Wojciech w Legnicy na działkach geodezyjnych nr 414 i 1364 obr. 0009 Fabryczna do posesji zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 415 obr. 0009 Fabryczna.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi gminnej, działka nr 126, obręb 0011 Prusice.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w pasie drogowym ul. Zalotnej w Legnicy, na działce geodezyjnej nr 241/81 obr. 0018 Bielany do posesji zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 241/105 obr. 0018 Bielany.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania dz. nr 32 Obręb w zakresie dz. nr 26 i 189 w miejscowości Jawor, ul. Kręta.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania dz. nr 132/6 obręb 07 Stare Miasto w zakresie dz. nr 132/24 i 136 w miejscowości Jawor, ul. Zamkowa.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4kV do zasilania dz. nr 91/2 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2198D (dz. nr 93/2) w m. Jaśkowice Legnickie.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV do dz. 120 w dz. 309 stanowiącej pas drogi powiatowej nr 1234D obr. Gorzyca.
 • Wymiana oświetlenia drogowego, ul. Chojnowska w Legnicy.
 • Wymiana oświetlenia drogowego, ul. Anielewicza w Legnicy.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze słupa nr IV/5 w dz. ew. nr 26/1 docelowo do dz. 305 w pasie drogi powiatowej nr 1227D obr. Wiercień.
 • Budowa linii energetycznej nN 0,4 kV, w pasie drogi wojewódzkiej nr 363, w miejscowości Sichów, gm. Męcinka (dz.307/2 AM-1 obręb nr 0012 Sichów.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania dz. nr 195 Obręb nr 4 Ogrody w zakresie dz. nr 131 i 136/11 Obręb nr 3 Łany w miejscowości Jawor.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV do działek nr 393 i 394, obręb 0006 Hutnik, przy ul. Bolesława Prusa 8A i 10A w Głogowie.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4kV w pasie drogowym ul. Pątnowskiej (skrzyżowanie z ul. Kazimierza Wielkiego) w Legnicy, na działce geodezyjnej nr 135/17 obr. 0013 Wrocławskie Przedmieście do posesji zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 5/9 obr. 0013 Wrocławskie Przedmieście.
 • Modernizacja linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z siecią oświetlenia ulicznego zasilanej z ST-858-7, obw.1, w zakresie kolizji z droga powiatową nr 1153D (dz. nr 208/1, obr.Dalków), w m.Kurów Wielki.
 • Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w dz. 125/3 stanowiącej pas drogi powiatowej nr 1230D obr. Pieszków.
 • Budowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2209D (dz.nr 468/2) w m.Ulesie przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania dz. nr 551/2.
 • Budowa sieci telekomunikacyjnej w pasie drogi gminnej ul. Zdrojowa i Witosa – dz. nr 49/2 oraz 280/10, 290/10 obręb 2 Szczawienko w Wałbrzychu
  ODBUDOWA I ORGANIZACJA RUCHU
 • i wiele innych

Chcesz skorzystać
z naszej oferty?
Zadzwoń: +48 501 665 313