Kosztorysowanie

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych

Co konkretnie możemy dla Ciebie zrobić?
 • W ramach obsługi przetargowej: wycenimy dla Ciebie wartość robót, tworząc kosztorysy ofertowe, a następnie (w razie potrzeby) kosztorysy robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych.
 • Dla inwestorów indywidualnych: sporządzimy kosztorysy na potrzeby uzyskania dofinansowania lub kredytu.
 • Dla biur projektowych: przygotujemy kosztorysy inwestorskie (często obowiązkowe).
Dzięki naszym szczegółowym kosztorysom:
 • ZAMAWIAJĄCY wie, jakie fundusze zabezpieczyć w budżecie,
 • WYKONAWCA ma świadomość, ile jest warta jego praca,
 • INWESTOR jest w stanie określić wysokość dofinansowania.
Realizujemy:
 • PRZEDMIAR ROBÓT – zawiera opis wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (tzn. wskazuje z jakich katalogów należy skorzystać przy wycenie – KNNR, KNR, PKZ itp.
 • OBMIAR – zestawienie robót, lecz sporządzone po wykonaniu prac.
 • KOSZTORYS INWESTORSKI – sporządzany jest na bazie przedmiaru robót i służy do ustalania kosztu całej planowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za pracę sprzętu i ludzi.
 • KOSZTORYS DODATKOWY – niezbędny do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych.
 • KOSZTORYS POWYKONAWCZY – jest sporządzany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamian w stosunku do umowy, przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
Kosztorysy realizujemy w oparciu o program Norma EXPERT.

Sporządzanie ofert przetargowych

Prawidłowe sporządzenie oferty pod względem formalnym ma bardzo istotne znaczenie. Często detale decydują o tym, czy zostanie ona uznana przez Zamawiającego za ważną. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, które po raz pierwszy chcą wystartować w przetargu lub ubiegają się o zamówienia publiczne sporadycznie. Rola DOKUMENTORA polega na pomocy w przygotowaniu oraz prawidłowym wypełnieniu formularzy i oświadczeń, a także na koordynacji wszelkich działań w zakresie skompletowania dokumentów niezbędnych do złożenia oferty przetargowej.

Chcesz skorzystać
z naszej oferty?
Zadzwoń: +48 501 665 313